Algemene voorwaarden

Artikel 1 : IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

Studio KlaverHand is onderdeel van:
KlaverHand BV
Vestigingsadres: Jan Frans Gellyncklaan 110, 2540 Hove
E-mailadres: info@klaverhand.be
Ondernemingsnummer: BE0760505536

Artikel 2 : ALGEMEEN

De algemene voorwaarden kunnen ten alle tijde ingezien worden en zijn van toepassing op alle producten, bestellingen, aanbiedingen en diensten die door KlaverHand geleverd/gemaakt worden. Door aanvaarding van de algemene voorwaarden bij de bestelling, wordt de koper geacht de voorwaarden gelezen te hebben. Indien u een schriftelijk exemplaar wenst, kan dit op uw verzoek bezorgd worden.

Artikel 3 : HET AANBOD

Ons aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van alle producten. Deze productbeschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling mogelijk te maken. De door ons gebruikte afbeeldingen, zijn altijd indicatief. U kan steeds bijkomende uitleg krijgen over het aanbod door een mailtje te sturen. Vergissingen of fouten in het aanbod binden KlaverHand niet.

Artikel 4 : BESTELPROCEDURE

Je kan 24u per dag, 7 dagen per week bestellen via onze webshop (www.studioklaverhand.be).

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, ontvangt u een bevestiging via mail mét de downloadlink. Deze kan in uw spam-berichten terecht komen.

In deze bevestiging staat een overzicht van uw bestelling en het totaalbedrag van uw bestelling. Ook de downloadlink naar de digitale producten kan u hierin terugvinden.

Artikel 5 : DE PRIJS

De verkoopsprijzen op de webshop worden vermeld in euro en zijn inclusief BTW. KlaverHand BV heeft het recht de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd na uw aankoop een product wordt afgeprijsd, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

KlaverHand BV hanteert geen minimum bestelbedrag.

Artikel 6 : BETALINGEN

U kan betalen via onze beveiligde online betaalomgeving (Mollie).

De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte en vermelde betaalgegevens aan KlaverHand BV te melden.

Artikel 7 : LEVERING

Na ontvangst van uw betaling zal uw bestelling meteen in de mailbox komen. Controleer ook de spamfolder. U kan dan meteen aan de slag.

Artikel 8 : AANSPRAKELIJKHEDEN

KlaverHand BV ontvangt en voert de bestelling uit met veel zorg. We zijn niet aansprakelijk voor de schade die voortkomt uit het onjuist gebruik van een door ons geleverd product. KlaverHand BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove fout langs onze kant. De totale aansprakelijkheid bedraagt nooit meer dan de vergoeding die u voor het betreffende product hebt betaald.

Artikel 9 : RETOURNEREN/HERROEPINGSRECHT

KlaverHand BV doet er alles aan om een kwaliteitsvol digitaal product af te leveren. U kan het herroepingsrecht niet uitoefenen bij een levering met digitale inhoud. Als klant verliest u het herroepingsrecht. U kunt de gedownloade link dus NIET ruilen of annuleren.

Klachten:
Indien u een klacht heeft over een bepaald product, vragen wij u dit schriftelijk te melden aan ons via info@klaverhand.be.

Artikel 10 : PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonsgegevens worden door ons niet aan derden versterkt en worden uitsluitend gebruikt voor verwerking van bestellingen. U kan steeds ons privacy beleid nalezen op onze website.

Artikel 11 : TOEPASSELIJK RECHT

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van KlaverHand BV is, naast deze Algemene Voorwaarden, het Belgische recht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken bevoegd van de woonplaats van de klant of de rechtbank van de plaats waar de overeenkomst wordt uitgevoerd.

DISCLAIMER

De domeinnaam KlaverHand BV, het logo en andere bestanddelen (zoals ontwerpen, foto’s en teksten) verbonden aan KlaverHand BV worden beschermd door het intellectuele eigendomsrecht. Wie ze graag reproduceert of verspreidt onder het publiek moet eerst de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vragen aan Julie Petré (bestuurder KlaverHand BV).

Algemene Voorwaarden KlaverHand BV – maart 2022.